cmv tijdens zwangerschap

CMV tijdens de zwangerschap

Cytomegalovirus of CMV is een virus dat ongevaarlijk is voor de meeste kinderen en volwassenen. Voor het ongeboren kind, dat nog geen ontwikkeld immuunsysteem heeft, kan een infectie met CMV tijdens de zwangerschap ernstige gevolgen hebben. Dit virus wordt beschouwd als één van de belangrijkste oorzaken van niet-erfelijke doofheid en mentale handicaps.
Men schat dat tijdens 1 tot 2 procent van de zwangerschappen een infectie van de foetus met CMV optreedt, daarmee is CMV het virus dat meest frequent wordt doorgegeven aan het ongeboren kind.

Besmetting met CMV

CMV wordt enkel overgedragen door direct contact via lichaamsvocht zoals speeksel of urine. Het virus wordt niet als zeer besmettelijk beschouwd maar omdat heel wat jonge kinderen ermee besmet zijn wordt het toch snel overgedragen in crèches en kleuterklassen, en binnen een jong gezin. Wie met kinderen werkt en een besmetting wil voorkomen moet er dus een perfecte hand-hygiëne op na houden. CMV is de hoofdreden waarom bijvoorbeeld zwangere kleuterleidsters onmiddelijk uit de klas worden gehaald.

Hoe kan je besmetting voorkomen?

  • Wanneer je met jonge kinderen werkt als bijvoorbeeld kleuterleidster of kinderverzorgster dan vraag je moederschapsbescherming aan. Je krijgt dan met inspraak van de arbeidsgeneesheer tijdens de zwangerschap een andere taak toegewezen of je moet thuisblijven.
  • Wanneer je al kinderen hebt of occasioneel met (jonge) kinderen in contact komt was dan regelmatig je handen. Het virus is niet besmettelijk via de lucht maar komt onder andere voor in speeksel, uitwerpselen en traanvocht.
  • Besef dat je regelmatig in contact komt met het virus en schenk dus extra aandacht aan persoonlijke hygiëne, vooral regelmatig handen wassen met zeep en water is belangrijk. Is dit moeilijk op de werkvloer dan kan je bij de apotheker kleine flesjes met desinfecterende handgel kopen

Cmv

Cytomegalovirus (of CMV) is een overal voorkomend virus dat mensen van alle leeftijden kan besmetten. Zowat iedereen zal dan ook vroeg of laat in zijn of haar leven besmet worden. Een besmetting met CMV is meestal vrij onschuldig.
Maar ongeboren baby’s en mensen met verzwakte afweer kunnen wel ziek worden en/of ernstige gevolgen ondervinden op lange termijn. Omdat zwangere vrouwen het virus kunnen doorgeven aan hun (ongeboren) kind, is het belangrijk om een besmetting tijdens de zwangerschap te vermijden.